U bent hier

Warme ideeën voor het klimaat, uit een dorp van bij ons

Kinderen die alles weten over insecten, en hun prei en worteltjes staan te inspecteren aan de rand van een keurig moestuintje. Als oude rotten wijzen ze de dingen aan die kunnen verbeteren. Het is een alledaags zicht in Asse, waar de wijkverenigingen en buurtbewoners op een spectaculaire manier aan de slag gaan voor het klimaat.

“De straat met het beste klimaat”, een creatieve buurtactie rond klimaat, heeft geleid tot prachtige initiatieven, van groepsaankopen rond isolatie tot de organisatie van wekelijkse leveringen van boeren uit de streek. Buurtbewoners hebben vakantieopvang georganiseerd om kinderen zelf insectenhotels te laten bouwen, of hun moestuintje te beheren. Socialemediakanalen vergemakkelijken het een en ander, waardoor je ook in het echte leven een hechtere band krijgt. Mensen praten terug met elkaar.

Hoe kom je tot zoiets? Het gaat niet vanzelf, en het werkt al helemaal niet als je het van bovenaf oplegt. Ben Michiels, duurzaamheidsambtenaar (Asse) legt even uit. ‘Ondanks het bestaan van een visienota uit 2008 over klimaat, voelden wij dat we niet ver genoeg gingen. Via werksessies identificeerden we een aantal belangrijke werkpunten. Dit was een echt bewustmakingsproces en heeft geleid tot een prioriteitenlijstje voor alle diensten.

We merken nu ook dat er een heel pro-actieve houding is, waarbij men ons spontaan problemen en mogelijkheden signaleert, vanuit diverse diensten. Zien dat mensen dingen aanpakken en veranderen, dat geeft enorm veel positieve energie.'

Elf straten droegen de naam “goede klimaatstraat” en streden mee voor de titel “straat met het beste klimaat”. Vervolgens werd de bal doorgespeeld naar de bewoners, via een lokale klimaatmarkt. Hier konden wijkverenigingen en vrijwilligers ideeën opdoen voor de overkoepelende actie, die enthousiast en succesvol werd onthaald. De verkiezing van de straat met het beste klimaat ging gepaard met een klimaatneutraal buurtfeest. 

De wijk Grotenbroek werd bekroond als ‘Straat met het Beste Klimaat’. “We hebben buren aangemoedigd wat vaker de fiets te nemen of te voet te gaan, er werd een groentetuin opgericht samen met alle buren. We hebben insectenhotels gebouwd samen met de kinderen. We vonden het immers belangrijk dat iedereen uit de straat bij het project betrokken werd”, aldus Katia Jossa.

Elf straten dragen de naam “goede klimaatstraat”. Ze strijden voor de titel “straat met het beste klimaat”.

Wij bouwen samen aan een klimaatneutrale gemeente​

Je produceert zelf stroom omdat je zonnepanelen hebt of mede-eigenaar bent van een windmolen in de buurt. De energie die we opwekken, komt van de wind en de zon: op die manier verzekeren we ons van een veilig klimaat en gezonde lucht. Onze huizen krijgen een dikke laag isolatie. Bovendien gaan we slimmer om met onze energie, waardoor we er minder van nodig hebben. Zo kunnen we de energie van de toekomst uitbouwen: 100% hernieuwbaar, schoon en dicht bij huis.