U bent hier

Schoten

Contact
03 685 04 62

Deze gemeente is kandidaat voor de Zo DichtBlij Award van 2018 met deze projecten:

Samenaankoop Groendaken

Ingediend op 30/03/2018
Schoten
Kwaliteitsvolle leefomgeving
Onder coördinatie van Natuurpunt Schoten werd in het najaar van 2017 een groepsaankoop groendaken georganiseerd. Iedereen die in één van de deelnemende gemeentes Wijnegem, Brasschaat en Schoten woont, kan tot eind 2018 vrijblijvend inschrijven voor deze groepsaankoop. De keuze van leverancier werd gemaakt door een stuurgroep die bestaat uit leden van de milieuraden van de deelnemende gemeentes. Deze stuurgroep werd voor het maken van de selectie bijgestaan door een deskundige van VIBE (Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen).

Persmobiel

Ingediend op 30/03/2018
Schoten
Lokale voeding
Beweging.net organiseerde zowel in 2016 als in 2017 ism Velt Schoten en Transitie Schoten de actie 'Persmobiel'. Doel van dit project is lokaal geproduceerd fruit zonder additieven of bewaarmiddelen tot kwaliteitsvol sap te verwerken. Bijkomend wordt het verspillen van voedsel vermeden. Voor de plukdag van het fruit van de gemeentelijke hoogstamboomgaard wordt beroep gedaan op verschillende organisaties (oa jeugdverenigingen).

Herwaardering ecotuin & bijenhal

Ingediend op 30/03/2018
Schoten
Kwaliteitsvolle leefomgeving
Enkele honderden meters van het gemeentecentrum werd een ecotuin ingericht, kortweg een "staalkaart" van de voorkempense biotopen met geriefhoutbosjes, houtwal, vijver, moeras, hooiland. Aan de rand werd een bijenhal opgetrokken die dit jaar een opfrisbeurt kreeg. Tegelijkertijd werd een groep van 5 lokale imkers aangetrokken, om de bijenhal kleinschalig te laten renderen, maar ook om een educatief luik te voorzien voor scholen en bezoekers. Er is ook ruim aandacht voor solitaire bijen, hommels en wespen, en dat alles vlak naast de VELT-tuintjes en de in ontwikkeling zijnde "samentuin". De hoogstamboomgaard moet voorzien in voldoende bloemen voor de bijtjes. Schoten ondertekende het Charter Bijenvriendelijke gemeente.