U bent hier

Lommel

Deze gemeente is kandidaat voor de Zo DichtBlij Award van 2018 met deze projecten:

Eco-café Lommel

Ingediend op 31/03/2018
Lommel
Kwaliteitsvolle leefomgeving
Het Eco-café Lommel is een participatieproject waarin een groep geëngageerde inwoners – ‘frisdenkers’ zeg maar – samen brainstormen over hoe Lommel kan inzetten op duurzaamheid. Het Eco-café is een levendig platform om na te denken over hoe we in de stad Lommel het thema ecologie en duurzaamheid meer aan bod kunnen laten komen. Iedereen die hier iets rond wil doen, leuke projecten wil opstarten of al op touw heeft gezet is welkom. Zo ontstaat er een netwerk van actieve burgers die elkaar en hun omgeving kunnen begeesteren. Momenteel zijn er binnen het Eco-café verschillende projecten reeds gerealiseerd: Openbare pleintjes werden ingezaaid met gepaste bloemenmengsels voor vlinders en bijen, een pop-up store werd tijdens de feestdagen een hele maand ingericht rond hergebruik en upcycling, een vegetarisch restaurant "Groeten met ballen" werd tweemaal georganiseerd met duurzame drank en eten, en nog veel meer zit in de pijplijn...