U bent hier

Eeklo

Deze gemeente is kandidaat voor de Zo DichtBlij Award van 2018 met deze projecten:

Naar een klimaatgezond Eeklo

Ingediend op 22/03/2018
Eeklo
Klimaatneutrale gemeente
In het kader van de campagne 'Naar een klimaatgezond Eeklo' en de ondertekening van de burgemeestersconvenant werd voor de opmaak van het klimaatactieplan en zeer uitgebreid participatietraject georganiseerd. Na een informatieve en sensibiliserende ronde werden 4 klimaatcafés georganiseerd. Via een worldcafé-formule (waarbij de tafels gemodereerd werden door inwoners van Eeklo) werd rond verschillende thema's gediscussieerd. Na de evaluatie van de eerste cafés werden de mogelijkheden onderzocht om moeilijker te bereiken burgers (sociale kansengroepen, jongeren ed.) sterker te betrekken in dit participatief verhaal. Via een intensief parcours (diverse voorbereidende sessies) werden deze groepen ingeleid in het thema 'klimaat' en werden bijkomende klimaatcafés georganiseerd. Dit resulteerde onder meer in een "Klimaatcafé XL" waarin 650 leerlingen de toekomst van Eeklo trachtten vorm te geven. Het klimaatactieplan werd op deze manier een gedragen document waarin 65% van de input werd opgenomen .