U bent hier

Bekkevoort

Contact
Hilde
Verheyden
Milieuambtenaar
013/46 05 75

Deze gemeente is kandidaat voor de Zo DichtBlij Award van 2018 met deze projecten:

Tragewegenplan

Ingediend op 29/03/2018
Bekkevoort
Doordachte mobiliteit
Als basis voor het tragewegenplan werd een gebiedsgerichte nulmeting opgemaakt waarbij de gemeente werd opgedeeld in kleine deelgebieden en de trage wegen systematisch met behulp van vrijwilligers (bepalen wenslijnen) werden geïnventariseerd, geëvalueerd en geherwaardeerd. Vervolgens zijn 4 participatievergaderingen met onder meer inwoners, verenigingen, landbouwers,... georganiseerd in functie van de opmaak van het tragewegenplan. De trage wegen worden aangekleed met straatnaambordjes, banken,... en jaarlijks onderhouden (snoeien, maaien,...). Ondertussen is ook een gemeentelijke adviesraad trage wegen opgericht. Door het openstellen van de buurtwegen zullen inwoners sneller gebruik maken van de korte verbindingen d.m.v. zachte mobiliteit (fiets, te voet) en vergroten de inwoners hun recreatieve mogelijkheden. Ondertussen heeft de gemeente één weg aangepakt en ingericht met financiële ondersteuning via LEADER. Concreet houdt dit in dat deze verloren gegane weg via de officiële procedure van verlegging terug open gemaakt werd en voorzien van een nieuwe bedding. Handelaars, administratief centrum (gemeentehuis – bibliotheek – OCMW), buitenschoolse kinderopvang, begraafplaats, politiekantoor, school en platteland worden via deze weg met elkaar verbonden. De voorstelling van het goedgekeurde tragewegenplan is gepaard gaan met een feestelijk evenement op zaterdag 6 mei 2017.

Burgerenergie op het dak van de gemeentelijke bibliotheek

Ingediend op 27/03/2018
Bekkevoort
Klimaatneutrale gemeente
Met het project burgerenergie financieren geïnteresseerde inwoners de fotovoltaïsche installatie op het te renoveren dak van de gemeentelijke bibliotheek. Via een aanbesteding wordt een organisatie aangezocht die volgens de internationale coöperatie alliantie principes werkt en die de volledige ontwikkeling en begeleiding van de installatie op zich neemt. De burgers worden dus mede-eigenaar van de installatie, waarvan de winst ofwel aan de coöperanten wordt toebedeeld ofwel opnieuw geïnvesteerd in nieuwe energie(besparing)projecten. De bibliotheek en polyvalente zalen krijgen ook circulaire verlichting (licht als dienst).